privacy verklaring

Hoe gaan wij om met Uw Privacy

Uiteraard vinden wij dat wij op juiste en correcte manier met Uw gegevens om dienen te gaan.
Randverwarming.com gebruikt voor de gehele website een beveiligde 4096 bits versleutelde SSL verbinding waardoor het verkeer tussen onze webserver en uw computer tijdens het browsen en het gehele surf bestel proces versleuteld is.
Koelcel onderdelen maakt gebruik van een SSL certificaat (let erop dat u in uw browserbalk het slotje ziet staan)  
Er is ook geïnvesteerd in een private server zodat alleen wij toegang hebben tot alle gegevens,
Dit garandeert dat u zorgeloos en veilig gebruik kunt maken van onze website.
Controleer altijd of u het slotje in uw browser ziet.
De Door U verstrekte gegevens, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het correct afhandelen van Uw bestelling.
Uw gegevens worden middels beveiligde ssl verbinding versleuteld en in een beveiligde database opgeslagen.
Uw gegevens zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt.
 
Zonder Uw toestemming zult U nooit ongevraagde email of nieuwsbrieven van ons ontvangen, tenzij U hierom uitdrukkelijk heeft gevraagd.
U zult uitsluitend email ontvangen voor zover dit relevant is mbt tot het bevestigen, informeren over orderstatus en verzending van Uw bestelling.
 
Cookiewet:
 

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin is opgenomen dat het plaatsen en lezen van cookies bij internetgebruikers volledig opt-in moet zijn. Op 8 mei is dit voorstel voor wijziging in de Telecomwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 5 juni in werking gegaan. Wat betekent dit voor u en welke stappen dient u te ondernemen?

Wat betekent de Cookiewet?
De nieuwe wet bepaalt dat per direct toestemming moet worden gevraagd aan iedere bezoeker van uw webwinkel voor het plaatsen van cookies en het delen van informatie.

Er zijn twee soorten cookies. De zogenaamde technische cookies en de tracking cookies. Technische cookies hebben als doel om een dienst beter te laten functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan het onthouden van de inlognaam of het opslaan van artikelen in een winkelmandje. Voor deze cookies hoeft de bezoeker niet geïnformeerd te worden of hoeft er geen toestemming gevraagd te worden.

Tracking cookies betreft de 3rd party cookies (adverteerders) en 1st party cookies die gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Hieronder vallen ook cookies die worden gebruikt voor websitestatistieken (Google analytics).

Koelcel Onderdelen maakt uitsluitend gebruik van technische cookies voor goed laten functioneren van de website.
Deze cookies houden uw surfgedrag niet bij.
Koelcel Onderdelen maakt nadrukkelijk geen gebruik van google analytics of andere software van derde partijen.
 
Uitleg werking Cookies op de website van Koelcel Onderdelen.
 
Tijdens het bestelproces, maakt onze website gebruik van zogenaamde cookies.
Cookies zijn kleine bestanden welke worden opgeslagen op Uw computer zodat de website U tijdens dit proces kan identificeren.
Het is dus van belang voor een juiste werking dat Uw computer cookies accepteert.
De cookies welke door onze website worden verstuurd worden automatisch van uw computer verwijderd op het moment dat het bestelproces is afgerond.
Cookies zijn een klein bestandje die door de website naar uw computer worden verstuurd.
Onze website heeft dit nodig om tussen alle bezoekers te weten wie welke pagina bezoekt, welk product wordt besteld enz.
Onze cookies slaan niet uw surf gedrag, bestellingen voorkeuren of uw persoonlijke informatie op.
Wilt u weten wat cookies doen ?
Download dan mozzila firefox en installeer de extensie https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/
Hiermee kunt u precies zien wat er wordt opgeslagen op uw computer.
 
Werking beveiliging van uw gegevens op Randverwarming.com 

 
Tijdens het afronden van uw bestelling maakt u een account aan.
Uw gegevens worden middels 4096 bits ssl beveiligde verbinding opgeslagen.
U kunt de status van uw order volgen, en in het vervolg makkelijker bestellen.
 
U wordt door ons via email op de hoogte gehouden van de status van uw bestelling.
 
Indien U dit wenst verwijderen wij Uw gegevens uit ons systeem.
U kunt dit aangeven in het veld opmerkingen bij het afrekenen.
Op het moment dat Uw bestelling door ons is afgerond, verwijderen wij Uw gegevens permanent.
U ontvangt hierover een bevestigings-email op het moment dat wij alle gegevens hebben verwijderd.
Indien u dit op een later tijdstip alsnog wilt, stuur ons dan een email. 
 
Dus bestellen bij Koelcel Onderdelen is veilig en betrouwbaar.

Privacybeleid Koelcel Onderdelen onderdeel van Ecotrade Nederland
Ecotrade Nederland
https://randverwarming.com

Over ons privacybeleid

Koelcel Onderdelen onderdeel va Ecotrade Nederland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Koelcel
Onderdelen onderdeel va Ecotrade Nederland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
27/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden
gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
Opencart
Onze webwinkel is ontwikkeld met software Opencart . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden gebruikt voor het verwerken van uw opdracht.Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
De website https:/Randverwarming.com heeft een beveligde verbinding middels een certificaat zodat uw gegevens niet kunnen worden onderschept.

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen op onze eigen middels ssl certificaten beveiligde server.

Randverwarming.com
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Randverwarming.com middels een eigen beveiligde server. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Randverwarming.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij

behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Sisow
 Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Sisow.Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling Sisow
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent
u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review
aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen
website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.
In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Randverwarming.com onderdeel va Ecotrade Nederland op grond van een wettelijke

verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van Koelcel Onderdelen onderdeel va Ecotrade Nederland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij
afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de
verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Cookies van derde partijen Worden niet gebruik
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik gaan maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Koelcel Onderdelen onderdeel van Ecotrade Nederland
Wielingenweg 277
1826 BL Alkmaar
Nederland
T (072) 844-9457
E info@randverwarming.com
Contactpersoon voor privacyzaken
V.J. Kelly